Vážení občania a návštevníci!

Internetové stránky, ktoré si práve prezeráte sú jedným z výsledkov úspešnej implementácie mikroprojektu s názvom „Pohodovo na bicykli zo Súľovských skál na Horní Vsacko“ predloženého v rámci 5. výzvy na predkladanie projektov (Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013; Fond mikroprojektov) v spolupráci s cezhraničným partnerom – obcou Velké Karlovice.

Okrem základných informácií o mikroprojekte na nich nájdete informácie o turisticky významných miestach, ktorými prechádza v rámci mikroprojektu vybudovaná cyklotrasa spájajúca oboch partnerov doplnených o ďalšie užitočné informácie z oblasti cestovného ruchu (počasie, organizácia rôznych podujatí a pod.) vrátane informácií o pracovných príležitostiach v oboch regiónoch.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať zástupcom a predstaviteľom obce Velké Karlovice, celému realizačnému týmu a všetkým, ktorý sa zapojili do spoločných aktivít mikroprojektu za konštruktívnu spoluprácu, trpezlivosť a ochotu a zastupiteľstvu obce Súľov – Hradná za finančnú podporu.

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce Súľov – Hradná

 

Pamätná tabuľa mikroprojektu