Súľov – HRADNÁ

0,0 km

Začiatok cyklotrasy – v rámci implementácie mikroprojektu bol vybudovaný prístrešok pre cykloturistov s potrebným vybavením a tu sa začína aj obnova a doplnenie značenia cyklotrasy.

V smere doľava po hlavnej ceste sa cyklotrasa napája na Vážsku cyklotrasu vedúcu do Vrch Teplej, Bodiny, Malej Čiernej a do Rajeckej doliny.
Poľná cesta v pravej časti druhej fotografie smerom hore vedie do sedla Patúch pod najvyšší vrch Súľovských skál – Žibrid. Cyklotrasa pokračuje po hlavnej ceste …

… a popri Kaštieli (vpravo)smeruje do centra obce Súľov – Hradná.