Hvozdnica – centrum obce

13,7 km

Po výjazde na hlavnú cestu Považská Bystrica – Bytča v Bytči – Mikšovej pokračuje cyklotrasa po hlavnej ceste smerom do Bytče až na križovatku na Starovci, kde odbočí na cestu do Hvozdnice a Štiavnika …

… začínajúcu mostom ponad Kanál a popri Vodnej nádrži Mikšová …

… vchádza do obce Hvozdnica.

Po hlavnej ceste prechádza centrom obce s budovou obecného úradu a kultúrneho domu a kostolom sv. Svorada a Benedikta.

Pokračuje povedľa kaplnky, postupne opúšťa obec Hvozdnica a smeruje do Štiavnika..