Jablonové

6,5 km

Jablonové

Cyklotrasa obcou prechádza po hlavnej ceste z obce Súľov – Hradná …

 

Jablonové – pohľad na NPR Súľovské skaly

Jablonové – cesta do Predmiera, časť Podháj

… popri Zvonici a Hasičskej zbrojnici so sochou svätého Floriána, …

 

… kostola Ružencovej Panny Márie s kaplnkou nad obcou …
 

… a starého cintorína …
 

… do obce Predmier – časť Starý háj.