Predmier – centrum obce

9,2 km

Na katastrálnom území obce Predmier v časti Podháj cyklotrasa opúšťa Súľovskú kotlinu a …

Predmier – časť Podháj

Pohľad na Súľovské skaly od Predmierskych jám

… cez štátnu cestu Bratislava – Žilina, železničnú trať Bratislava – Žilina a centrum obce …

Predmier – Centrum

Kostol svätého Gála

… prechádza cez lávku ponad Váh a popod diaľnicu Bratislava – Žilina z ľavého na pravý breh rieky Váh do mestskej časti Bytča – Mikšová.

Predmier – lávka

Cez lávku ponad Váh do Bytče – Mikšovej