Makov – osada Kasárne

35,5 km

Je miestom, kde cyklotrasa prechádza cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na českú stranu, …

… nadväzuje na úsek cyklotrasy, ktorú cezhraničný partner – obec Velké Karlovice – revitalizoval v rámci implementácie doplnkového mikroprojektu s názvom “Pohodově na kole z Horního Vsacka až k Súľovským skalám” a napája sa na systém cyklotrás na území Velkých Karlovic (Viac tu…)