Štiavnik – centrum obce

18,2 km

Po hlavnej ceste z Hvozdnice cyklotrasa vchádza do Štiavnika (poslednej obce okresu Bytča), ktorá svojou rozlohou (dĺžkou) a počtom obyvateľov patrí k najväčším na Slovensku.

Prechádza centrom obce s farským kostolom sv. Františka z Assisi a areálom miestnej základnej školy po pravej strane …

… a budovou Obecného úradu po ľavej strane.

Opúšťa centrum obce (V týchto miestach sa zároveň napája na iné, už existujúce, cyklotresy.) a popri starej budove obecného úradu pokračuje po hlavnej ceste do Štiavnika – konečná autobusu, odkiaľ pokračuje na spevnených poľných a lesných cestách v horskom teréne a smeruje k štátnej hranici medzi Slovenskou a Českou republikou.