Súľov – Hradná – centrum obce

3,5 km

Po hlavnej ceste z Hradnej prichádza cyklotrasa do centra obce Súľov – Hradná.

Povedľa Evanjelického kostola z roku 1750 zasvätenému Trojjedinému Bohu cyklotrasa prechádza centrom obce, …

… popod katolícky kostol sv. Michala opúšťa obec …

… a pri odbočke do Čierneho potoka …

… aj NPR Súľovské skaly. Po hlavnej ceste pokračuje ďalej do obce Jablonové.