Seminár 12.10.2012 (2. deň) – fotogaléria


WS1 Cykloturistika – značenie

WS1 Cykloturistika – vybavenie

WS1 Cykloturistika v NPR

WS2 – Turistika – odborný výklad

WS2 Turistika medzi skalami

WS2 Turistika po rebríkoch

WS2 Turistika na vrchole

Prezentuje zástupkyňa Valašskej rekreologickej spoločnosti

Predstavitelia školstva o možnej spolupráci

Odovzdávka cyklomáp Partnerovi