Aktivita A1

Vybudovanie priameho cykloturistického prepojenia NPR Súľovské skaly a Horného Vsacka – časť doplnenie cykloturistického značenia

 

  • začiatok fyzickej realizácie: 14.05.2012
  • popis: v rámci realizácie bolo vyhotovené a doplnené cykloturistické značenie (34 ks informačných tabuliek a 10 ks orientačných tabuliek) na význačných bodoch cyklotrasy
  • realizácia: služba bola poskytnutá dodávateľsky v zmysle platnej legislatívy oprávnenou a vybranou osobou
  • zhodnotenie spolupráce s partnerom: Cezhraničný partner uvedenú aktivitu vhodne doplnil propagáciou cyklotrasy na svojom území a realizáciou spoločnej cykloturistickej vychádzky 19.09.2012 po cyklotrase
  • cezhraničné dopady: nárast počtu cykloturistov a turistov využívajúcich „služby“ poskytované cyklotrasou a jej vybavením, zvýšenie početnosti vzájomných výmen, posilnenie ochrany životného prostredia v oboch chránených lokalitách
  • koniec fyzickej realizácie: 28.06.2012

Fotodokumentácia

Hradná – pred doplnením

Hradná – po doplnení

Súľov – pred doplnením

Súľov – po doplnení

Jablonové – pred doplnením

Jablonové – po doplnení

Predmier – pred doplnením

Predmier – po doplnení

Mikšová – pred doplnením

Mikšová – po doplnení

Štiavnik konečná – pred doplnením

Štiavnik konečná – po doplnení

Štiavnik – pred doplnením

Štiavnik – po doplnení

Makov Kasárne – pred doplnením

Makov Kasárne – po doplnení